Ekologická daň se týká mnohých oblastí

Pojem ekologická daň je mezi lidmi hodně známý. Možná je to proto, že v České republice, potažmo ve světě pokrývá mnohé segmenty. Abychom Vás s tímto výrazem seznámili co možná nejpodrobněji, je třeba začít pěkně popořádku. Anglické označení je ecological taxation a jde o nepřímou formu daně.

Dvě hlavní funkce ekologické daně

Ekologická daň jako taková nabývá dvou odlišných funkcí. Jedna z nich je fiskální, v rámci níž daň slouží pro financování veřejných statků. Naopak u daně stimulační je cílem změnit chování ekonomických subjektů. Většina lidí ekologickou daň chápe jako peněžní prostředky pro nápravu dopadů na životní prostředí.

Ekologická daň může mít odlišné podoby

V České republice se tato nepřímá daň týká hned několika oblastí. Jestliže chcete vědět, jaké segmenty vybírané poplatky zahrnují, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí, kde najdete vše potřebné.

Za co se platí daň v oblasti ochrany vod?

Je to například za odebírání podzemní vody, vypouštění odpadních vod, včetně platby za samotné povolení. Výjimkou v tomto směru není ani úhrada správy vodních toků.

Jaké poplatky jsou v segmentu odpadového hospodářství?

Ekologická daň souvisí například s odstraněním starých a nepojízdných autovraků a zároveň slouží na podporu sběru a zpracování odpadu. Poplatky jsou spjaty s tříděním odpadů a také s jejich uložením. V tomto případě tedy přispívají k lepšímu životnímu prostředí.

Souvisí tato nepřímá daň i s ochranou půdního fondu?

Ano, typickým příkladem jsou poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. To se týká nejrůznějších typů staveb, nejenom rodinných domů. Platí se i za odnětí dle lesního zákona.

Jak je to s poplatky za ochranu ovzduší?

V této oblasti se vybírá ekologická daň za výrobu produktů obsahujících feromony. Poplatek je hrazen také za znečištění ovzduší.

Jaká je ekologická daň v rámci Evropské unie?

EU má přísnější ekologické normy. Ekologické zdanění v tomto případě sjednocuje směrnice Rady 2003/96/ES.