Zelené investice – Co si pod nimi představit?

Peníze lze v dnešní době zhodnocovat nejrůznějšími způsoby. Někdo nakoupí zlato, jiný vsadí na nemovitosti. Pokud tíhnete k přírodě a máte spíše ekologické smýšlení, nabízí se zelené investice. S tímto výrazem se setkala určitě menší skupina lidí. Pokud nevíte, o co se přesně jedná, přinášíme Vám několik základních informací.

Společensky odpovědné investování

Označení „společensky odpovědné investování“ do jisté míry mnohé prozrazuje. Znamená to, že prostřednictvím zelených investic budete investovat do projektů, které zohledňují faktory životního prostředí. Povětšinou se jedná o firmy šetrné k přírodě nebo ty zabývající se činností tohoto charakteru.

Zelené investice v otázkách a odpovědích

Zelené investice rozhodně nevnímejte jako nějaké dotační programy. Jde o ryzí investování jen s tím rozdílem, že šetrnost k přírodě je v tomto směru jednou z hlavních priorit. Tou pochopitelně i nadále zůstává výnos a zisk. K němu si však můžete připočíst ještě skvělý pocit z dobře uložených, potažmo investovaných peněz. Jestliže chcete o zelených investicích vědět více, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí.

Co se skrývá za zkratkou ESG?

Právě do této skupiny spadají zelené fondy. Za zkratkou se ukrývá název Environmental Social and Goverance.

Jaký je význam ESG fondů?

Jde o fondy, které se zaměřují nejenom na sociální a odpovědné řízení, jak prozrazuje anglický název. V rámci těchto fondů je brán zřetel právě na faktory ovlivňující životní prostředí.

Jakou podobu mohou mít zelené investice?

Využít můžete investic do akcií, ale také do dluhopisů. O ekologičnosti nebo chcete-li o lepším přístupu k přírodě a životnímu prostředí pak vypovídá ESG rating, podle něhož se lze řídit.

Jakým oborem se zabývají firmy, do nichž můžete takto investovat?

Jsou to společnosti, které se například zabývají budováním větrných elektráren. Firmy zaměřující se na ekologickou likvidaci pneumatik. Dále jsou to subjekty zvyšující energetickou efektivitu a sázející na obnovitelné zdroje energií.

Fungují zelené investice také v Česku?

Ano, i u nás můžete využít takových investic.