definice ekologie

Definice Ekologie

Ekologie: Co to vlastně je a proč by nám na tom mělo záležet?

Ekologie: Věda o vztazích Ekologie je fascinující vědní obor, který se zabývá vztahy mezi organismy a jejich prostředím. Zkoumá, jak rostliny a živočichové interagují mezi sebou navzájem a s neživými složkami prostředí, jako je voda, vzduch a půda. Ekologové se snaží pochopit, jak fungují ekosystémy a jak je ovlivňují...