co když nepodám daňové přiznání

Co Když Nepodám Daňové Přiznání

Finanční past: Co když nepodám daňové přiznání?

Pokuty a penále V případě prodlení s platbou faktury se vystavujete riziku sankcí. Zákon umožňuje věřiteli uplatnit úrok z prodlení. Jeho výše se řídí nařízením vlády a v roce 2023 činí 9,5 % p. a. z dlužné částky. Kromě úroku z prodlení můžete být povinni uhradit i smluvní pokutu, pokud je sjednána ve...