Recyklaci odpadu dnes řeší moderní technologie

Chcete přispět k lepšímu životnímu prostředí? Rádi byste žili ekologicky a s kladným přístupem k přírodě? Potom Vás bude zajímat nejenom ekologické bydlení. Zaměřit se mimo jiné můžete na recyklaci odpadu. K němu jsou v současné době využívány ty nejmodernější technologie. Předpokladem je pouze to, že budete důkladně recyklovat odpad.

Nepodceňujte důslednou recyklaci odpadu

S pomocí recyklace odpadu jsou primárně snižovány emise a zároveň dochází k zachování přírodních zdrojů. Přidruženým kladem jsou i nižší výrobní náklady. Za samotným názvem recyklace se skrývá proces nakládání s odpadem a jeho opětovné využití.

Co všechno byste měli o recyklaci vědět?

K recyklaci odpadu rozhodně neslouží elektrárny, ale speciální moderní linky. Ty zajistí, že není třeba těžit nové suroviny. Tím pádem dochází k šetření životního prostředí. V tomto směru byste měli znát několik důležitých informací, s nimiž Vás podrobněji seznámíme díky níže prezentovaným otázkám a odpovědím.

Jak je možné dělit recyklaci odpadu?

Recyklace odpadu se dělí podle toho, zda lze daný odpad znovu využít přímo anebo za pomoci dalších úprav. Díky tomu můžete narazit na přímou a nepřímou recyklaci odpadu.

Jaké materiály jsou recyklovatelné?

Recyklovat lze kovy, papír, textilie, plasty, sklo, bioodpad, stavební odpad, rozpouštědla, oleje nebo opotřebované světelné zdroje.

Jaké konkrétní kovy lze recyklovat?

Recyklace je prováděna nejenom u železa, ale také u hliníku, mědi a olova.

Kolik odpadu se každoročně recykluje?

Česká republika průměrně recykluje asi 35 % komunálního odpadu a 75 % obalového odpadu. Předpoklad Evropské unie do roku 2035 je minimální hodnota 70 % obalového a 46 % komunálního odpadu.

Jakou barvu mají kontejnery pro konkrétní odpad?

Kontejner pro papír má modrou barvu, pro sklo zelenou barvu, pro plast žlutou barvu, pro bioodpad hnědou barvu, pro vícevrstvý nápojový karton oranžovou barvu, pro nebezpečný odpad červenou barvu, pro bílé sklo bílou barvu, pro hliník a kovové obaly šedivou barvu a pro směsný odpad černou barvu.

Publikováno: 08. 05. 2021

Kategorie: Ekologie

Autor: LukasHolecek

Tagy: ekologie | kontejnery | odpad | odpady | plasty | recyklace | recyklace odpadu | recyklaci | recyklaci odpadu | třídění