Krása, která zabíjí: Objevte nejjedovatější rostlinu české přírody

Nejjedovatější Rostlina

Nejjedovatější rostlina světa

Za nejjedovatější rostlinu světa je často označována skočec obecný (Ricinus communis). Obsahuje totiž ricin, extrémně toxický protein. Stačí pozřít jen nepatrné množství semen skočce a otrava se projeví silným zvracením, průjmem a vnitřním krvácením. Bez lékařské pomoci může otrava ricinem vést až k selhání orgánů a smrti.

Je důležité si uvědomit, že toxicita rostliny se může lišit v závislosti na části rostliny, stáří, a dokonce i zeměpisné poloze. Mezi další vysoce toxické rostliny patří například oleandr bobkovnice (Nerium oleander) s jedovatými glykosidy, rulík zlomocný (Atropa belladonna) obsahující atropin, či bolehlav plamatý (Conium maculatum) s koniinem.

Při manipulaci s neznámými rostlinami je vždy na místě opatrnost. Pokud máte podezření na otravu rostlinou, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Popis a výskyt

Nejjedovatější rostlinou světa je podle mnoha zdrojů skočec obecný (Ricinus communis). Tato rostlina, původem z Afriky, se dnes pěstuje v mnoha částech světa pro svá semena, ze kterých se lisuje ricinový olej. Ricinový olej má široké využití v průmyslu a kosmetice, ale obsahuje i ricin, jeden z nejprudších známých jedů. Otrava ricinem způsobuje nevolnost, zvracení, krvavý průjem, selhání orgánů a v krajních případech i smrt. Smrtelná dávka pro dospělého člověka se odhaduje na pouhých 4 až 8 semen. Ricin je toxický při požití i vdechnutí.

Další vysoce toxickou rostlinou je rulík zlomocný (Atropa belladonna). Tato bylina s fialovými květy a lesklými černými plody roste planě i u nás. Všechny části rostliny, zejména pak kořen a plody, obsahují atropin, hyoscyamin a skopolamin, látky s halucinogenními a toxickými účinky. Otrava rulíkem se projevuje rozšířenými zorničkami, zrychleným tepem, suchem v ústech, halucinacemi, křečemi a v těžkých případech i bezvědomím a smrtí. I malé množství plodů rulíku může být pro děti smrtelné.

Je důležité si uvědomit, že i zdánlivě neškodné rostliny mohou obsahovat toxické látky. Vždy je nutné dbát opatrnosti při manipulaci s neznámými rostlinami a v případě požití jakékoli části podezřelé rostliny okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Toxické látky a jejich účinky

V říši rostlin se skrývá krása, ale i nebezpečí. Některé druhy v sobě ukrývají toxické látky, které mohou být pro člověka i zvířata velmi nebezpečné. Pojďme se podívat na ty nejjedovatější rostliny a jejich účinky.

Za nejjedovatější rostlinu na světě je často považován ricin obecný (Ricinus communis). Obsahuje prudce jedovatý ricin, který se nachází především v semenech. Otrava ricinem může vést k selhání orgánů a v krajním případě i k úmrtí.

Další velmi toxickou rostlinou je rulík zlomocný (Atropa bella-donna). Obsahuje atropin, který způsobuje rozšíření zornic, sucho v ústech, zrychlený tep a halucinace. Ve vyšších dávkách může být smrtelný.

Durman obecný (Datura stramonium) je známý svými halucinogenními účinky. Obsahuje alkaloidy, jako je atropin a skopolamin, které mohou způsobit dezorientaci, křeče a bezvědomí.

Bolehlav plamatý (Conium maculatum) je prudce jedovatá rostlina, která obsahuje koniin. Koniin způsobuje ochrnutí svalů, a to včetně dýchacích svalů, což může vést k udušení.

Tis červený (Taxus baccata) je krásný strom, ale jeho jehličí a semena obsahují taxin, který je toxický pro srdce. Otrava tisem se projevuje zvracením, závratěmi a poruchami srdečního rytmu.

Je důležité si uvědomit, že i zdánlivě neškodné rostliny mohou obsahovat toxické látky. Proto je důležité dbát opatrnosti a vyhýbat se kontaktu s neznámými rostlinami. V případě podezření na otravu rostlinou je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Nebezpečí pro člověka a zvířata

Nejprudčeji jedovatou rostlinou u nás je rozpuk jízlivý (Cicuta virosa). Obsahuje cikutoxin, prudký nervový jed. Otrava se projevuje zvracením, sliněním, křečemi, bezvědomím a může končit i smrtí. Stačí pozřít jen nepatrné množství, aby došlo k otravě. Smrtelná dávka pro dospělého člověka se uvádí už od 50 mg kořene.

Další nebezpečné rostliny

 • rulík zlomocný (Atropa belladonna)
 • durman obecný (Datura stramonium)
 • blín černý (Hyoscyamus niger)
 • konvalinka vonná (Convallaria majalis)
 • náprstník červený (Digitalis purpurea)
 • tis červený (Taxus baccata)

Pozor na děti a zvířata

Otravy těmito rostlinami nejsou časté, ale bohužel se stále stávají. Nejčastěji jsou postiženy malé děti, které si jedovaté rostliny spletou s jedlými. Proto je důležité děti o nebezpečí jedovatých rostlin poučit a nenechávat je bez dozoru na místech, kde se tyto rostliny vyskytují.

Zvířata jsou k otravám jedovatými rostlinami náchylnější než lidé. Zvířata si totiž nedokážou jedovaté rostliny rozpoznat a často je okusují ze zvědavosti nebo hladu. K otravám zvířat dochází nejčastěji na jaře a na podzim, kdy je v přírodě méně potravy.

Příznaky otravy

 • zvracení
 • slinění
 • průjem
 • apatie
 • křeče
 • poruchy koordinace
 • bezvědomí

Pokud máte podezření, že se vaše dítě nebo zvíře otrávilo jedovatou rostlinou, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Zajímavosti a mýty

Mnoho lidí si plete pojmy "nejjedovatější rostlina" a "nejvíce toxická rostlina". Nejde o totéž. "Toxicita" se vztahuje k látce a k tomu, jak moc je jedovatá. "Jedovatost" rostliny závisí na tom, kolik toxinu obsahuje a jak snadno se dostane do těla. Například ricin v semenech skočce obecného je extrémně toxický, ale semena jsou relativně velká a těžko se rozkousnou. Otrava skočcem je tedy vzácná. Naopak, rulík zlomocný obsahuje sice méně toxické látky, ale už pouhé dotknutí se ho může způsobit podráždění kůže. Mezi nejtoxičtější rostliny světa patří například oleandr bobkovnice, jehož všechny části obsahují smrtící srdeční glykosidy. V minulosti se traduje, že vojáci nevědomky použili větve oleandru k opékání masa, což mělo za následek smrtelné otravy. Dalším příkladem je bolehlav plamatý, který obsahuje prudce jedovatý alkaloid koniin. Traduje se, že bolehlavem byl otráven i Sokrates. Pamatujte, že i krásné a na první pohled neškodné rostliny mohou skrývat nebezpečí. Vždy je důležité být obezřetný, zejména v přírodě a při manipulaci s neznámými rostlinami.

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor: LukasHolecek

Tagy: nejjedovatější rostlina | nejvíce toxická rostlina