Elektrárny šetrné k životnímu prostředí

Když se vysloví pojem elektrárna, každý si okamžitě představí obří kolos s dýmajícími komíny znečišťující životní prostředí. To je bohužel nepopiratelný model. V dnešní době se ovšem čím dál více rozšiřují elektrárny využívající obnovitelné zdroje. To znamená, že získávají energii z přírody a tím pádem k ní přistupují šetrně a samotnou výrobou ji tolik nedevastují.

Jaké jsou elektrárny využívající obnovitelné zdroje?

S přihlédnutím k ekologii lze zmínit hned několik typů elektráren. Jsou to například ty tepelné spalující biomasu. Mnohem šetrnější je k přírodě větrná elektrárna nebo ta vodní. Kapitolou samou o sobě jsou ty přílivové. V neposlední řadě jsou to také ty solární a geotermální.

Výhody a nevýhody jednotlivých elektráren

Když přijde na přetřes tepelná elektrárna, každého určitě napadne zisk z pohledu velkého výkonu. Opakem toho je však velké množství emisí a prachových částic vycházejících do ovzduší. A jak je to s ostatními elektrárnami využívajícími obnovitelné zdroje? Na to Vám odpovíme skrze níže uvedené otázky.

Jaké výhody a nevýhody má vodní elektrárna?

Především menší vodní elektrárny jsou z pohledu životního prostředí vnímány jako klad. Ty větší už mohou být zásahem do přírody. Navíc je nelze postavit všude.

Jaké elektrárny jsou nejvíce ekologické?

Je to určitě sluneční a větrná elektrárna.

Jaké klady a zápory má sluneční elektrárna?

Slunce poskytuje energii bezplatně. Při výrobě potřebné energii nejsou do ovzduší vypouštěny žádné emise. Na druhou stranu spousta fotovoltaických panelů nezbytných k požadovanému výkonu zabírá poměrně dost velkou plochu.

Jaká pozitiva a negativa má větrná elektrárna?

I ta využívá bezplatný zdroj energie. Její upotřebení je ovšem pouze při větru. Navíc může narušovat krajinný ráz a v těsné blízkosti vydává poměrně slyšitelný hluk.

Jaké vlastnosti se pojí s elektrárnami na biomasu?

Mezi klady patří využití obnovitelného zdroje, minimální CO2 v ovzduší a možnost vypěstovat si biomasu. To si ovšem žádá poměrně velké plochy na pěstování. Jejich cena je relativně vysoká.