Dynamický penzijní fond ČSOB: Zhodnoťte své úspory naplno

Csob Dynamicky Penzijni Fond

Výnosy a riziko fondu

ČSOB Dynamický penzijní fond patří mezi dynamické fondy, což znamená, že se zaměřuje na růst investic v delším časovém horizontu. Toho dosahuje investováním do akcií a dalších investičních nástrojů, které slibují vyšší výnosy, ale nesou s sebou i vyšší riziko. Dynamické fondy, jako je ten od ČSOB, jsou vhodné pro mladší investory s dlouhým investičním horizontem, kteří jsou ochotni akceptovat větší výkyvy hodnoty svých investic výměnou za potenciál vyšších zisků.

Je důležité si uvědomit, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výsledků. Investování do penzijního fondu, ať už dynamického nebo konzervativního, s sebou vždy nese určitou míru rizika. Hodnota investic může kolísat a není zaručeno, že investor získá zpět celou investovanou částku. Před rozhodnutím o investování do ČSOB Dynamického penzijního fondu, nebo jakéhokoli jiného fondu, je nezbytné pečlivě zvažte své investiční cíle, toleranci k riziku a finanční situaci. Pro detailní informace o fondu, jeho investiční strategii a rizicích si prostudujte dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID) a statut fondu, které jsou k dispozici na webových stránkách ČSOB.

Poplatky a náklady

ČSOB Dynamický penzijní fond si účtuje několik typů poplatků. Jde o poplatek za správu majetku fondu, který je závislý na výši vašeho naspořeného majetku. Čím více máte naspořeno, tím nižší je procentuální sazba poplatku. Dále se platí poplatek za zhodnocení, který je vybírán pouze z dosaženého zisku. To znamená, že pokud fond v daném období prodělá, tento poplatek neplatíte. Kromě těchto dvou hlavních poplatků se mohou vyskytnout i další drobné poplatky, například za převod peněžních prostředků nebo za výpis z účtu. Doporučujeme proto detailně se seznámit se sazebníkem poplatků ČSOB Dynamického penzijního fondu, který je k dispozici na webových stránkách ČSOB nebo v kterékoli pobočce. Než se rozhodnete pro investování do penzijního fondu, je důležité zvážit všechny náklady s ním spojené a porovnat je s nabídkou konkurence.

Výše státního příspěvku

ČSOB Dynamický penzijní fond je jedním z fondů, které si můžete u ČSOB zvolit pro své doplňkové penzijní spoření. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše vašich vlastních příspěvků. Stát vám může přispívat až 230 Kč měsíčně, ale záleží na tom, kolik si spoříte sami. Pro získání maximální státní podpory je potřeba spořit alespoň 1 000 Kč měsíčně. Pokud si spoříte méně, stát vám přispěje pouze část z maximální možné částky. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše vašich vlastních příspěvků. Detailní informace o výši státního příspěvku pro různé výše vlastních příspěvků naleznete na webových stránkách ČSOB nebo v informačních materiálech k Dynamickému penzijnímu fondu ČSOB. Nezapomeňte, že státní příspěvek je příjemným bonusem k vašemu vlastnímu spoření a může vám pomoci k dosažení vašich finančních cílů v důchodu.

csob dynamicky penzijni fond

Daňové výhody spoření

Dynamický penzijní fond ČSOB, stejně jako ostatní penzijní fondy v České republice, nabízí zajímavé daňové výhody, které z něj dělají atraktivní možnost pro ty, kteří chtějí spořit na důchod a zároveň ušetřit na daních. Pravidelné měsíční příspěvky si můžete odečíst z daní, čímž efektivně snižujete svou daňovou povinnost. Konkrétně si můžete odečíst až 36 000 Kč ročně, což znamená, že maximálně ušetříte 5 400 Kč na daních. Kromě toho stát vám k vašim příspěvkům přidává státní podporu. Ta je v roce 2023 maximálně 3 000 Kč ročně. Abyste na ni dosáhli, stačí vám spořit alespoň 1 000 Kč měsíčně. Výhodou dynamického penzijního fondu ČSOB je jeho potenciál pro zhodnocení vašich úspor. Fond investuje vaše peníze dynamicky, tedy s potenciálem vyššího výnosu, ale i s určitou mírou rizika. Důležité je si uvědomit, že investování s sebou nese kromě potenciálu zisku i riziko ztráty. Před sjednáním si proto důkladně prostudujte informace o dynamickém penzijním fondu ČSOB, abyste se ujistili, že odpovídá vašim investičním cílům a toleranci rizika.

Srovnání dynamického penzijního fondu ČSOB s konkurencí
Vlastnost ČSOB Dynamický penzijní fond Konkurenční fond A
Poplatek za správu 0,8 % p.a. 0,9 % p.a.
Výnos za rok 2022 -5 % -3 %

Možnosti čerpání úspor

ČSOB Dynamický penzijní fond nabízí několik možností, jak čerpat naspořené prostředky. Po dosažení důchodového věku a splnění zákonných podmínek si můžete vybrat mezi jednorázovým výběrem celé naspořené částky nebo pravidelným měsíčním důchodem. Výhodou pravidelného měsíčního důchodu je jeho zdanění pouze z části, čímž získáte oproti jednorázovému výběru daňovou úsporu. Kromě toho můžete zvolit kombinaci obou variant a část prostředků si vybrat jednorázově a zbytek formou pravidelného důchodu.

Důležité je zmínit, že ČSOB Dynamický penzijní fond umožňuje i předčasný výběr úspor, a to 3 roky před dosažením důchodového věku. V případě závažných životních situací, jako je například dlouhodobá nemoc nebo invalidita, lze požádat o výplatu odbytného. Výše odbytného se odvíjí od konkrétní situace a délky spoření.

csob dynamicky penzijni fond

Pro detailní informace o možnostech čerpání úspor z ČSOB Dynamického penzijního fondu doporučujeme kontaktovat ČSOB nebo navštívit webové stránky ČSOB Pojišťovny.

Výkonnost fondu v číslech

ČSOB Dynamický penzijní fond je určen pro ty, kteří chtějí svá peníze aktivně zhodnocovat a nebojí se mírné míry rizika. Fond investuje převážně do akcií, a proto má potenciál dosahovat vyšších výnosů než konzervativnější fondy. Samozřejmě s tím souvisí i možnost kolísání hodnoty investice v kratším časovém horizontu.

Výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na vývoji na finančních trzích. Pro posouzení dlouhodobé výkonnosti fondu je vhodné sledovat jeho historické výsledky. Ty jsou k dispozici na webových stránkách ČSOB a v informačních materiálech fondu. Pamatujte, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Před investováním do dynamického penzijního fondu ČSOB si pečlivě prostudujte veškeré dostupné informace, abyste se ujistili, že odpovídá vašemu investičnímu profilu a toleranci rizika. Pokud si nejste jisti, konzultujte své možnosti s finančním poradcem.

Srovnání s konkurencí

ČSOB Dynamický penzijní fond se řadí mezi dynamické fondy, které se vyznačují potenciálem vyššího zhodnocení v dlouhodobém horizontu. V porovnání s konkurencí se fond zaměřuje na investice do akcií a dalších rizikovějších aktiv, což s sebou nese i vyšší míru kolísání hodnoty investic.

Při výběru penzijního fondu je důležité zohlednit svůj investiční horizont a toleranci k riziku. Pokud plánujete odchod do důchodu v horizontu delším než 10 let a jste ochotni akceptovat vyšší míru kolísání hodnoty investic, může být ČSOB Dynamický penzijní fond pro vás vhodnou volbou.

Pro srovnání, konzervativní penzijní fondy investují převážně do dluhopisů a dalších méně rizikových aktiv, což obvykle znamená nižší potenciál zhodnocení, ale také nižší míru kolísání hodnoty investic.

Před finálním rozhodnutím doporučujeme prostudovat informace o všech dostupných fondech a porovnat jejich výkonnost, poplatky a investiční strategii. Neváhejte se také obrátit na finančního poradce, který vám s výběrem vhodného fondu pomůže.

Kontaktní informace ČSOB

Pro více informací o dynamickém penzijním fondu ČSOB a o spoření na penzi obecně se neváhejte obrátit na Československou obchodní banku. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli s výběrem optimálního řešení pro vaše potřeby a finanční cíle. Kontaktovat nás můžete telefonicky na infolince 800 276 276, kde vám naši operátoři rádi zodpoví veškeré vaše dotazy. Linka je vám k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin. Pokud preferujete písemný kontakt, využijte naši e-mailovou adresu info@csob.cz. Naši specialisté se vám budou věnovat v nejkratším možném čase. Pro osobní konzultaci můžete navštívit kteroukoli pobočku ČSOB. Adresář poboček a otevírací dobu naleznete na webových stránkách ČSOB.

csob dynamicky penzijni fond